Demo

instagram facebook Biletarnica +381 26 512 028

Mesečne karte

Mesečne pretplatne karte se prodaju kao:
    1. Mesečne karte za radnike,
    2. Mesečne karte za učenike osnovnih škola,
    3. Mesečne karte za učenike srednjih škola,
    4. Mesečne karte za studente do 26 godina starosti,
    5. Mesečne karte za penzionere.

Mesečne karte za radnike koji plaćaju gotovinom, mogu se kupiti na biletarnici za prodaju mesečnih karata AS Velika Plana, svakog radnog dana od 7 - 15 h.

Mesečne karte za radnike koji plaćaju virmanski (na Zahtev), mogu se kupiti u prostorijama Jugoprevoz Velika Plana (depo karata), svakog radnog dana od 7 - 15 h.

Mesečne karte za učenike osnovnih škola koji plaćaju virmanski (na zahtev škole), mogu se kupiti u prostorijama Jugoprevoz Velika Plana (depo karata), svakog radnog dana od 7 - 15 h.

Mesečne karte za učenike srednjih škola koji se nalaze na spisku Opštine Velika Plana, mogu se kupiti svakog radnog dana od 25-tog do 05-tog u mesecu i to u periodu od 7 - 15h, dok se subotom prodaju u periodu od 7 - 15h i nedeljom od 9 - 14h.

Mesečne karte za učenike srednjih škola i radnike, koji putuju na relaciji prema Smederevu, mogu se kupiti u našoj turističkoj agenciji u Smederevu "Jugoprevoz tours", koja se nalazi preko puta dolazne rampe na Autobuskoj stanici u Smederevu. Radno vreme agencije je od 08:30 do 16:30 svakog radnog dana.
Mesečne pretplatne karte se ne mogu izdavati bez ID kartica.

ID KARTICE

Uvođenjem bus ticketing sistema, omogućili smo i jednostavniju identifikaciju i kontrolu putnika, pa u skladu sa tim neophodno je da učenici i radnici, koji kupuju mesečne pretplatne karte poseduju i ID kartice.

Podaci koji su nam neophodni za izradu tih kartica su:
    1. Ime i prezime radnik /učenik;
    2. Relacija na kojoj putuje;
    3. Naziv preduzeća /škole
    4. Jedna fotografija veličine 3 x 3.5 cm ( može u elektronskoj formi)
    5. Uplata od 350,00 rsd za troškove izrade ID kartica za radnike i 300,00 rsd  za troškove izrade ID kartica za učenike.

Preuzimanjem kartice korisnik je saglasan da Jugoprevoz Velika Plana DOO, može čuvati dostavljene lične podatke radi kontrole putnika u saobraćaju.