Demo

instagram facebook Biletarnica +381 26 512 028

Kratak istorijat

Preduzeće „Jugoprevoz Velika Plana“ DOO je akcionarsko društvo koje se bavi prevozom putnika u zemlji i inostranstvu. Nastalo je iz najveće radne organizacije SOUR „Jugoprevoz Čačak“ iz Čačka koja je posedovala radne organizacije na teritorijama tri republike bivše Jugoslavije, i time bila najveći prevoznik sa oko 7000 voznih jedinica. 1978.godine, radne jedinice u Smederevu i Smed.Palanci odvajaju se iz OUR-a Smederevo i tada nastaje OUR „Autoprevoz Velika Plana“

Godine 1978. preduzeće „Autoprevoz Velika Plana“ prvi put se registruje u Privrednom sudu u Kraljevu kao radna organizacija u sklopu SOUR-a Jugoprevoz Čačak koje danas izrasta u moderno saobraćajno preduzeće sa 31 autobusom, sopstvenom Autobuskom stanicom u Velikoj Plani, tehničkim pregledom, savremenom servisnom radionicom i perionicom.


Vlasničkom transformacijom u većinsko privatno vlasništvo 2009. godine, počela je nova era razvoja Jugoprevoza. Ulaganje u nove, pre svega visokoobrazovane kadrove, konsolidacija poslovanja i formiranje novog, efikasnijeg menadžmenta sa stalnom orijentacijom ka kupcu samo su neke od novina u radu preduzeća. Sve ovo kao i korišćenje novih savremenih sistema poslovanja, investiranje u infrastrukturu, u nabavku novih vozila, reparacija postojećih vozila, predstavlja samo stepenik u konsolidaciji poslovanja i definisanju mesta „Jugoprevoz“-a na tržištu kao uspešnog i savremenog preduzeća koje stremi poslovanju u skladu sa svetskim trendovima.
Danas, preduzeće „Jugoprevoz Velika Plana“ DOO godišnje preveze oko 2 200 000 putnika, sa heterogenim voznim parkom koji čine vozila marke Mercedes, Berkhof Axial i Neoplan Trendliner.