Demo

instagram facebook Biletarnica +381 26 512 028

Mesečne karte

Mesečne pretplatne karte se prodaju kao:

 • Mesečne karte za radnike
 • Mesečne karte za učenike:
 • Mesečne karte za učenike osnovnih škola
 • Mesečne karte za učenike srednjih škola
 • Mesečne karte za studente do 26 godina starosti

Mesečne karte za radnike koji plaćaju gotovinom, mogu se kupiti na šalteru za prodaju mesečnih karata AS Velika Plana, svakog radnog dana od 7 - 15 h.

Mesečne karte za učenike srednjih škola koji se nalaze na opštinskom spisku, mogu se kupiti svakog radnog dana od 25-tog do 05-tog u mesecu i to u periodu od 7 - 15h, dok se subotom prodaju u periodu od 7 - 15h i nedeljom od 9 - 14h.

Mesečne karte za učenike srednjih škola i radnike, koji putuju na relaciji prema Smederevu, mogu se kupiti u našoj novo otvorenoj turističkoj agenciji u Smederevu "Jugoprevoz tours", koja se nalazi preko puta Gimnazije u samom centru grada. Radno vreme agencije je od 09-13h, i od 16-20h, dok je radno vreme subotom i nedeljom od 09-13h.

Pretplatne karte se ne mogu izdavati bez RF ID kartice.

 

RF ID kartice

Uvođenjem bus ticketing sistema, omogućili smo i jednostavniju identifikaciju i kontrolu putnika, pa u skladu sa tim neophodno je da učenici i radnici, koji kupuju mesečne pretplatne karte poseduju i RF-ID kartice, koje se koriste za očitavanje na validatorima.

Podaci koji su nam neophodni za izradu tih kartica su:

 • Ime i prezime radnik /učenik;
 • Relacija na kojoj putuje;
 • Naziv preduzeća /škole
 • Jedinstveni matični broj građana (JMBG)dostvljaju radnici
 • Jedna fotografija veličine 3 x 3.5 cm ( može u elektronskoj formi)
 • Potvrdu o uplata od 350,00 rsd za troškove izrade RF ID radnik ili potvrdu o uplati 300,00 rsd  za troškove izrade kartica RF ID učenik.
 • Preuzimanjem kartice korisnik je saglasan da Jugoprevoz Velika Plana ad, može čuvati dostavljene lične podatke radi kontrole putnika u saobraćaju.