Demo

instagram facebook Biletarnica +381 26 512 028

O nama

Preduzeće „Jugoprevoz Velika Plana“ DOO Velika Plana je privredno društvo koje se bavi prevozom putnika i robe u zemlji i inostranstvu. Osnovano je 27.08.1977.godine i do danas, radom u kontinuitetu dostigao je nivo modernog saobraćajnog preduzeća sa 30 autobusa, sopstvenom Autobuskom stanicom, savremenom radionicom i perionicom.

Vlasničkom transformacijom 2009. godine započela je nova faza razvoja Jugoprevoza-Velika Plana. Ulaganje u visokoobrazovane kadrove, uvođenje savremenih sistema poslovanja, investiranje u infrastrukturu, nabavku novih vozila je siguran put koji Jugoprevozu Velika Plana donosi sigurnu poziciju uspešnog i savremenog privrednog društva.

Konstantno investiranje u edukaciju zaposlenih i nove tehnologije, učestvovanje u svim aktivnostima od društvenog značaja, sa stalnom orjentacijom ka višem nivou usluga i udovoljavanju želja putnika su i dalje okviri u kojima nastavlja da radi Jugoprevoz Velika Plana DOO Velika Plana.
 
DA VAM PUTOVANjE BUDE UŽIVANjE!


KRATAK ISTORIJAT

Preduzeće „Jugoprevoz Velika Plana“ DOO je akcionarsko društvo koje se bavi prevozom putnika u zemlji i inostranstvu. Nastalo je iz najveće radne organizacije SOUR „Jugoprevoz Čačak“ iz Čačka koja je posedovala radne organizacije na teritorijama tri republike bivše Jugoslavije, i time bila najveći prevoznik sa oko 7000 voznih jedinica. 1978.godine, radne jedinice u Smederevu i Smed.Palanci odvajaju se iz OUR-a Smederevo i tada nastaje OUR „Autoprevoz Velika Plana“

Godine 1978. preduzeće „Autoprevoz Velika Plana“ prvi put se registruje u Privrednom sudu u Kraljevu kao radna organizacija u sklopu SOUR-a Jugoprevoz Čačak koje danas izrasta u moderno saobraćajno preduzeće sa 31 autobusom, sopstvenom Autobuskom stanicom u Velikoj Plani i Miloševcu, tehničkim pregledom, savremenom servisnom radionicom i perionicom.

Vlasničkom transformacijom u većinsko privatno vlasništvo 2009. godine, počela je nova era razvoja Jugoprevoza. Ulaganje u nove, pre svega visokoobrazovane kadrove, konsolidacija poslovanja i formiranje novog, efikasnijeg menadžmenta sa stalnom orijentacijom ka kupcu samo su neke od novina u radu preduzeća. Sve ovo kao i korišćenje novih savremenih sistema poslovanja, investiranje u infrastrukturu, u nabavku novih vozila, reparacija postojećih vozila, predstavlja samo stepenik u konsolidaciji poslovanja i definisanju mesta „Jugoprevoz“-a na tržištu kao uspešnog i savremenog preduzeća koje stremi poslovanju u skladu sa svetskim trendovima.

Danas, preduzeće „Jugoprevoz Velika Plana“ DOO godišnje preveze oko 2 200 000 putnika, sa heterogenim voznim parkom koji čine vozila marke Sanos, Mercedes, Berkof, Neoplan i Kobra i 31 voznom jedinicom.

 

AUTOBUSKA STANICA

Svojim korisnicima pružamo sledeće stanične usluge:
•     prijem i otprema autobusa
•     prijem i otprema putnika
•     izdavanje pojedinačnih, povratnih i mesečnih karata
•     izdavanje potvrda o ceni karte
•     obaveštenje putnika o polascima
•     čuvanje prtljaga – garderobe
•    PRODAJU KARATA :
•    Pojedinačne karte,
•    Povratne karte,
•    Đačke karte u jednom pravcu,
•    Đačke povratne karte,
•    Studentske karte u jednom pravcu,
•    Studentske povratne karte,
•    Dečje karte,
•    Povlašćene karte,
•    Penzionerske karte,
•    Mesečne pretplatne karte.

Dečije karte se prodaju za decu od 4 - 9 godina starosti.

Povlašćene karte se prodaju za korisnike koji poseduju plave knjižice izdate od strane Ministarstva i to za: Slepa lica i njihove pratioce,
Ratni vojni invalidi,itd.

Lica obolela od dečije moždane paralize i hemiplegije, paraplegije i petraplegije.

Lica obolela od multipleks skleroze.

Penzionerske karte se izdaju penzionerima koji su registrovani u svom matičnom Udruženju penzionera. Predaja zahteva od Udruženja penzionera, za izradu penzionerskih kartona vrši se sredinom decembra svake godine.

Pravo na izdavanje mesečnih pretplatnih karata, imaju radnici, učenici osnovnih I srednjih škola I studenti do 27 godina starosti. Izdavanje ovakvih karata se obavlja svakog radnog dana od 7-15č.

 

PRIGRADSKI I MEĐUGRADSKI PREVOZ

“Jugoprevoz Velika Plana” DOO obavlja prigradski prevoz koji Veliku Planu povezuje sa naseljenim mestima:

Pinosava, Rakinac, Markovac, Novo Selo, Staro Selo, Radovanje, Kupusina, V.Orašje, Kruševo, Krnjevo, Miloševac, Lozovik. Obavljanje prigradskog prevoza na teritoriji Velike Plane, odlukom Skupštine Opštine Velika Plana, povereno je Jugoprevozu .

Preduzeće „Jugoprevoz Velika Plana“ DOO obavlja prevoz putnika na teritoriji opštine Velika Plana, pri čemu povezuje sva prigradska mesta sa centralnom zonom grada.

Prigradske linije:

 1. Velika Plana - Donja Livadica - Velika Plana
 2. Velika Plana - Lozovik - Velika Plana
 3. Velika plana - Kupusina - Velika Plana
 4. Velika Plana - S.Selo - Rakinac - Velika Plana
 5. Velika Plana - Krnjevo c - Velika Plana
 6. Velika Plana - Staro Selo - Velika Plana
 7. Velika Plana - Kruševo - Velika Plana
 8. Velika Plana - Markovac - Rakinac - Velika Plana
 9. Velika Plana - Pinosava - Markovac - Velika Plana

Obavljanje prigradskog prevoza na teritoriji opštine Velika Plana povereno je isključivo preduzeću „Jugoprevoz Velika Plana“ DOO.

Međumesni prevoz je pod nadležnošću Ministarstva saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, a preduzeće „Jugoprevoz Velika Plana“ DOO time povezuje Veliku Planu sa Beogradom, Novim Sadom, Kragujevcem, Smederevom, Požarevcem, Svilajncem i Smed.Palankom, dok se korisnicima prevoza pruža udoban, komforan i bezbedan prevoz visoko turističkim vozilima marke Berkof, Neoplan i Mercedes.

Međumesne linije koje obavlja preduzeće „Jugoprevoz Velika Plana“ DOO su:

 1. Velika Plana - Smederevo - Beograd     22815/2012/3
 2. Svilajnac - Velika Plana - Beograd     22815/2012/1
 3. Smederevo - Grocka - Beograd     22815/2012/2
 4. Velika Plana - Miloševac - Smederevo     22815/2012/5
 5. Velika Plana - Markovac - Svilajnac     22815/2012/9
 6. Lozovik - Mala Krsna - Smederevo     22815/2012/8
 7. Velika Plana - Lozovik - Požarevac    22815/2012/11
 8. Miloševac - Mala Krsna - Smederevo     22815/2012/10
 9. Velika Plana - Miloševac - Saraorci     22815/2012/13
 10. Velika Plana - Bresje - Smed.Palanka     22815/2012/14
 11. Smed.Palanka - Kudreč - Savanovac    22815/2012/16
 12. Smed.Palanka - Krnjevo c - Lozovik BP     22815/2012/17
 13. Velika Plana - Rača - Kragujevac     22815/2012/18

Da Vam putovanje bude uživanje - Jugoprevoz Velika Plana DOO!

 

MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ

Sezonsku liniju Smederevo – Bar koju održava od 20.06. do 31.08. u godini se kao međunarodna, održava svakodnevno u kooperaciji sa crnogorskim prevoznikom “Božur” iz Podgorice. U planu je aktiviranje dve međunarodne linije do Pariza i Linca.

 

TURIZAM

Bečejprevoz-Turist Biro DOO, Danila Kiša 10,Bečej,tel.0216915696 je nosilac licence OTP 517/2010 od 8.3.2010.godine i bavi se  organizacijom aranžmama i turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu.

Jugoprevoz Velika Plana DOO, u saradnji sa Bečejprevoz, Bečej za Vas prema Vašim potrebama:
•    Organizujemo grupna putovanja u zemlji i inostranstvu
•    organizujemo sve vrste đačkih ekskurzija u zemlji i inostranstvu, kao i škole u prirodi i rekreativne nastave
•    organizujemo jednodnevne izlete i vikend programe
•    posredujemo u prodaji aranžmana drugih turističkih agencija
•    prodajemo autobuske karte za sve destinacije u Evropi sa polascima iz Beograda, Novog Sada , Subotice,Velike Plane
•    prodajemo avio karte za sve svetske destinacije
•    prodajemo ulaznice za domaće i strane događaje (koncerti, sportska, kulturna i druga dešavanja)
 

Sopstveni vozni park sa kvalitetnim turističkim autobusima i autobusima Bečejprevoza iznajmljujemo turističkim agencijama, sportskim klubovima, kulturno-umetničkim društvima, pravnim i fizičkim licima.

 

MESEČNE KARTE

Mesečne pretplatne karte se prodaju kao:
•    Mesečne karte za radnike
•    Mesečne karte za učenike:
•    Mesečne karte za učenike osnovnih škola
•    Mesečne karte za učenike srednjih škola
•    Mesečne karte za studente do 26 godina starosti

Mesečne karte za radnike koji plaćaju gotovinom, mogu se kupiti na šalteru za prodaju mesečnih karata AS Velika Plana, svakog radnog dana od 7 - 15 h

Mesečne karte za učenike srednjih škola koji se nalaze na opštinskom spisku, mogu se kupiti svakog radnog dana od 25-tog do 05-tog u mesecu i to u periodu od 7 - 15h, dok se subotom prodaju u periodu od 7 - 15h i nedeljom od 9 - 14h.

Mesečne karte za učenike srednjih škola i radnike, koji putuju na relaciji prema Smederevu, mogu se kupiti u našoj novo otvorenoj turističkoj agenciji u Smederevu "Jugoprevoz tours", koja se nalazi preko puta Gimnazije u samom centru grada. Radno vreme agencije je od 09-13h, i od 16-20h, dok je radno vreme subotom i nedeljom od 09-13h.

Pretplatne karte se ne mogu izdavati bez RF ID kartice.

 

RF ID KARTICE

Uvođenjem bus ticketing sistema, omogućili smo i jednostavniju identifikaciju i kontrolu putnika, pa u skladu sa tim neophodno je da učenici i radnici, koji kupuju mesečne pretplatne karte poseduju i RF-ID kartice, koje se koriste za očitavanje na validatorima.

Podaci koji su nam neophodni za izradu tih kartica su:
•    Ime i prezime radnik /učenik;
•    Relacija na kojoj putuje;
•    Naziv preduzeća /škole
•    Jedinstveni matični broj građana (JMBG)dostvljaju radnici
•    Jedna fotografija veličine 3 x 3.5 cm ( može u elektronskoj formi)
•    Potvrdu o uplata od 350,00 rsd za troškove izrade RF ID radnik ili potvrdu o uplati 300,00 rsd  za troškove izrade kartica RF ID učenik.
•    Preuzimanjem kartice korisnik je saglasan da Jugoprevoz Velika Plana DOO, može čuvati dostavljene lične podatke radi kontrole putnika u saobraćaju.

Tehničko održavanje vozila

Mi smo tehnički i kadrovski opremljeni da za Vaše potrebe u potpunosti izvršimo usluge održavanja putničkih i teretnih vozila:
•    dijagnostika kvara elektronskih sistema na vozilim
•    reparaciju kočionih klešta za disk kočnice
•    reparaciju automatskih kočionih poluga
•    reparaciju korpi i lamela kvačila
•    reparaciju agregata autoelektrike ( anasera i alternatora)
•    reparaciju pneumatskih motora brisača
•    reparaciju pneumatskih agregata kočne instalacije
•    pranje vozila
•    bravarski radovi
•    dođite i uverite se u  naš kvalitet!